Szolgáltatásaink

A célcsoport érdekképviselete:
Az SM betegség következtében megváltozott munkaképességűvé vált, sok esetben fogyatékossággal élő emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme.
Aktívan részt veszünk az országos szervezetek munkájában, életében (Magyar SM Betegek Szövetsége, MEOSZ).

Információs szolgálat:
Az egyesület beszerzi és továbbítja a célcsoport számára szükséges információkat, segítséget nyújt ügyeik intézésében.
Egyéb információszolgáltatás: telefonon, interneten, levélben, személyesen rendszeres ügyfélfogadás alkalmával.

Segítségnyújtás:
SM betegek által igénybe vehető támogatások igényléséhez:
Gépjárműszerzési támogatás, parkolási engedély, adómentesség, fogyatékossági támogatás, lakás átalakítási támogatás, rokkantsági ellátás igénylése stb.

Rehabilitációs munkaközvetítői szolgáltatás:
Közvetítői szolgáltatás megváltozott munkaképességűek, mozgáskorlátozottá vált emberek mielőbbi munkába állása, munkaügyi rehabilitációja érdekében, kapcsolattartás a helyi Munkaügyi Központtal, és a kistérség munkáltatóival

Jogi segítségnyújtás: mozgáskorlátozottakat, fogyatékossággal élőket érintő ügyekben (kérelmek, fellebbezések, munkaügyi jogszabályok, stb);

Gyógyászati segédeszközök:
kölcsönzés, segédeszköz-beszerzéssel, kapcsolatos ügyintézés információszolgáltatás

Rendezvényszervezés:
Érzékenyítő, figyelemfelkeltő, rehabilitációs, ismeretterjesztő és kulturális programokat szervezünk. Rendszeres kapcsolatot tartunk az országban tevékenykedő SM szervezetekkel, képviseltetjük magunkat az általuk szervezett konferenciákon, képzéseken.   

Adományosztások:
A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel együttműködve rászoruló tagjaink számára évente 5-6 alkalommal tartós élelmiszer adományok osztását szervezzük.

Önkéntes segítő hálózat
kiépítésével megkezdtük az ágyban fekvő, otthonukat elhagyni nem tudó sorstársaink látogatását, segítését.