A rokkant nyugdíjazás új szabályai
 

 

Tájékoztató

A 2011. december 20.-án az Országgyűlés által elfogadott
a
Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló (T/5000. számú) törvényjavaslatban foglaltak alapján
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak
2012. január 1-től hatályba lépő főbb változásai

Az „új igények” és a „soros (időszakos) felülvizsgálatok” esetében is megszűnik a saját jogon megállapítható rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátás, a rehabilitációs járadék ellátás, a rendszeres szociális járadék, illetve az átmeneti járadék ellátás (valamint a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka).
A rokkantsági nyugellátások, illetve az rendszeres szociális- és az átmeneti járadék helyett rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátást (illetve bányászok egészségkárosodási járadékát) lehet megállapítani.
A 2011. december 31-ig megállapított rehabilitációs járadék ellátás a határozatban megjelölt időpontig lehet továbbfolyósítani azzal, hogy annak meghosszabbítására 2012. évtől már nincs lehetőség.

Új igények
Az egészségi állapot változáson alapuló ellátások igénybejelentését a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságánál lehet beadni személyesen, postai- vagy elektronikus úton. Az ellátás megállapításáról, vagy elutasításáról a nyugdíjbiztosítási igazgatóság határozatban dönt. A határozathoz az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) szakhatósági állásfoglalását is be kell szerezni, ezért az igénybejelentést követően a nyugdíjbiztosítási szerv értesítése szerint az NRSZH területileg illetékes kirendeltségének szakértői bizottsága komplex minősítés keretében vizsgálatot végez és megállapítja az igénylő egészségkárosodásán alapuló egészségi állapotát, illetve rehabilitálhatóságát.

Amennyiben a szakértői bizottság az egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi és a foglalkoztathatóság tekintetében az igénylőt rehabilitálhatónak minősíti, úgy az igénylő rehabilitációs ellátásra szerezhet jogosultságot.

A rehabilitációs ellátás mértéke az egészségi állapot mértékétől is függ, így amennyiben az egyéb jogosultsági feltételeknek*az igénylő megfelel

 • 51-60% közötti egészségi állapotnál a havi átlagjövedelmének 35%-a, de minimum a minimálbér** 30%-a és maximum a minimálbér 40%-a.,
 • 31-50% közötti egészségi állapotnál a havi átlagjövedelmének 45%-a, de minimum a minimálbér** 40% és maximum a minimálbér 50%-a

az ellátás összege.

A rehabilitációs ellátás legkorábban a kérelem benyújtásától állapítható meg, maximum, a folyósítás kezdetétől 3 évre.
A rehabilitációs időszak alatt rehabilitációs szolgáltatások kerülnek biztosításra.
A rehabilitációs ellátás folyósításával egyidejűleg nem engedélyezett a keresőtevékenység, ebben az esetben az ellátás folyósítása felfüggesztésre kerül.

Amennyiben a foglalkoztathatóság szempontjából a szakértői bizottság az egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi és a rehabilitációt nem javasolja, úgy az igénylő rokkantsági ellátásra lehet jogosult.
A rokkantsági ellátás mértéke az egészségi állapot mértékétől is függ, így amennyiben az egyéb jogosultsági feltételeknek* az igénylő megfelel

 • 51-60% közötti egészségi állapotnál a havi átlag jövedelmének 40%-a, de minimum a minimálbér 30%, maximum a minimálbér 45%-a,
 • 31-50% közötti egészségi állapotnál a havi átlagjövedelmének 60%-a, de minimum a minimálbér 45%, maximum a minimálbér 150%-a,
 • 1-30% közötti egészségi állapotnál és kizárólag folyamatos támogatással javasolt foglalkoztatásnál a havi átlagjövedelmének 65%-a, de minimum a minimálbér 50%, maximum a minimálbér 150%-a,
 • 1-30% közötti egészségi állapotnál és önellátási képesség teljes vagy részben elvesztése esetében a havi átlagjövedelmének 70%-a, de minimum a minimálbér 55%, maximum a minimálbér 150%-a

az ellátás összege.

A jogszabálytervezet értelmében annak az igénylőnek is rokkantsági ellátást kell megállapítani, akinek az egészségkárosodása 40-69% közötti (egészségi állapota 31-60%) és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg.

A rehabilitációs ellátásokat és a rokkantsági ellátásokat a NYUFIG folyósítja.

 

Ellátásban már részesülők új típusú ellátásai, illetve felülvizsgálata

 

 • Azok a (2011. december 31-én) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásban részesülő személyek, akik már betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt, felülvizsgálatra nem kötelezettek. Ellátásuk megegyezik a jelenleg folyósított (illetve az évvégi nyugdíjemelés mértékével növelt) ellátás összegével, de azt a korábbi jogcímeken folyósított ellátás helyett – egységesen –  öregségi nyugellátás címen kapják majd.
 • Azoknak a személyeknek akik 2011. december 31-én
 • I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásban, illetve III. csoportú rokkantsági, vagy baleseti rokkantsági nyugellátásban részesülnek és 5 éven belül betöltik az öregségi nyugdíjkorhatárt,
 • rendszeres szociális járadék ellátásban részesülnek és már betöltötték, vagy 5 éven belül betöltik az öregségi nyugdíjkorhatárt,
 • átmeneti járadék ellátásban részesülnek

ellátásuk megegyezik a jelenleg folyósított (illetve az évvégi nyugdíjemelés mértékével növelt) ellátás összegével, de azt a korábbi jogcímeken folyósított ellátás helyett – egységesen –  rokkantsági ellátás címen kapják majd. Az ellátást folyósító szerv (NYUFIG) az ellátás átalakulásáról 2012. január 31-ig levélben nyújt tájékoztatást. Az átalakítás nem érinti a soros felülvizsgálati kötelezettséget, így ha a szakvéleményben (határozatban) soros „időszakos” felülvizsgálati idő került meghatározásra, a felülvizsgálati időben kötelezettek a felülvizsgálaton megjelenni. A felülvizsgálat helyéről és pontos idejéről a nyugdíjbiztosítási igazgatóság küld értesítést.    

 • Azokat a személyeket akik 2011. december 31-én III. csoportba tartozó rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugellátásban, vagy rendszeres szociális járadék ellátásban részesülnek és a reájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt több mint 5 év múlva érik el – függetlenül attól, hogy korábban felülvizsgálatukat a szakértői bizottság nem tartotta szükségesnek, vagy állapotukat véglegesnek minősítette – az ellátásukat folyósító szerv (NYUFIG) 2012. január 31-ig kiértesítést küld a jogszabályok változásáról és az ellátások átalakításáról, valamint a szükséges teendőkről. A tájékoztató levél alapján a fenti személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy kérik-e az új szabályok szerinti komplex minősítés elvégzését.

A komplex minősítést az NRSZH területileg illetékes kirendeltségének szakértői bizottsága fogja elvégezni.
A jelentkezésre 2012. március 31-ig van lehetőségük.
Azok a személyek akik a fenti időpontig nem kérik a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál a felülvizsgálat elvégzését Rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatásra jogosultak lesznek, de ellátásukat a nyugdíjbiztosítási szerv 2012. május 1. napjával megszünteti.

Azok a személyeket, akik 2012. március 31-ig kérik a komplex minősítés elvégzését, a nyugdíjbiztosítási igazgatóság – az NRSZH által megadott kapacitás függvényében –szakértői felülvizsgálatra fogja behívni. Azoknál a személyeknél akik esetében a szakvéleményben (határozatban) soros „időszakos” felülvizsgálati idő került meghatározásra, a felülvizsgálati időben lesznek kötelezettek a felülvizsgálaton megjelenni. A felülvizsgálat helyéről és pontos idejéről a nyugdíjbiztosítási igazgatóság küld értesítést.   

A 3. pont alá tartozó személyek pénzellátása megegyezik a jelenleg folyósított (illetve az évvégi nyugdíjemelés mértékével növelt) ellátásuk összegével, de azt a korábbi jogcímeken folyósított ellátás helyett – egységesen –  rehabilitációs ellátás címen kapják majd.

 • A felülvizsgálatot követően csak rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátás megállapítására van lehetőség, amennyiben az egészségkárosodás mértéke (ÖEK) a 40%-ot, eléri és ez alapján az egészségi állapot 60%, vagy az alatti mértékben kerül megállapításra.

A felülvizsgálatot követően az ellátások összege – eltérően az új igényeknél alkalmazottaktól – az alábbiak szerint kerül majd meghatározásra.
Rehabilitációs ellátás esetén:

 • 51-60% közötti egészségi állapotnál a közfoglalkoztatási bér 40%-a,
 • 31-50% közötti egészségi állapotnál a közfoglalkoztatási bér 80%-a

az ellátás összege.

Rokkantsági ellátás esetén az ellátás megegyezik a jelenleg folyósított (illetve az évvégi nyugdíjemelés mértékével növelt) ellátás összegével.

A rokkantsági ellátások esetében lehet keresőtevékenységet folytatni, viszont meg kell szüntetni az ellátás folyósítását, ha a keresőtevékenységből származó jövedelem
3 egymást követő hónapra vonatkozó átlaga, meghaladja a minimálbér 150%-át.   

A szakhatósági állásfoglaláshoz kötött eljárások esetében van jogorvoslati lehetőség.
Az ellátásokat az E-alap fedezi.

 

*A jogszabály 2.§-a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át a TBJ. 5.§-a szerinti biztosítási idő, illetve keresőtevékenység végzésének, és a rendszeres pénzellátásban részesülésnek tilalma is.
** 2012. évre vonatkozó minimálbér összege: 92 000 Ft.
*** 2012. évre a várható közfoglalkoztatási bér összege: 57 000 Ft.