Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjármű-mentesség 2012. március 30.-ától megváltozott feltételeiről
 


A súlyosan mozgáskorlátozott személyt, vagy az őt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó – egy darab 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000,- Ft erejéig illeti mentesség.

A súlyos mozgáskorlátozott személynek 2012. évben a korábbi „7 pontos igazolás” alapján adott gépjárműmentesség legkésőbb 2012. december 31. napjáig jár.
Ezt követően a mentesség csak akkor állapítható meg, ha a kérelmező 2012. március 30. napját követően indult szakhatósági eljárás során kiállított – alábbi iratok valamelyikével igazolja súlyos mozgáskorlátozottság fennállását:

  1. A NRSZH által közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolattal;
  1. A fogyatékossági támogatás (Magyar Államkincstár általi) megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolattal;
  1. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló igazolás másolattal.

Az új szabályok szerint súlyos mozgáskorlátozott személy 2012. március 30. napját követően az, aki mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy halmozott fogyatékosságai közül  legalább az egyik mozgássérült fogyatékosság,

  1. a minősítési rendszer szerint a közlekedőképességben súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább 3 éven át fennáll.

Akik nem rendelkeznek a fentiekben felsorolt iratokkal, bármely Okmányirodánál kérelmezhetik a súlyos mozgáskorlátozottság megállapítását.
Kérelmükkel az okmányiroda megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. Ez a szakértői vélemény másolat – feltéve, hogy az a közlekedőképesség súlyos akadályoztatásának fennállását legalább 3 éves időtartamra megállapítja – szolgál alapul a gépjárműadó alóli mentesség megállapításához.

A szakértői szerv (NRSZH) a szakvéleményét 60 napon belül adja ki.

Ahhoz, hogy a súlyosan mozgáskorlátozottak – függetlenül attól, hogy egészségügyi állapotuk évek, esetleg évtizedek óta véglegesnek tekintendő – továbbra is jogosultak legyenek az adómentességre, a szakértői szervnél 2012. év végéig a közlekedőképességük minősítése céljából vizsgálaton kell részt venniük és annak eredményeként súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolással kell rendelkezniük.

Ha a „régi igazolással” rendelkező személy felülvizsgálaton csak 2012. december 31.-ét követően vesz részt, akkor az adómentesség értelemszerűen az új igazolás kiállítását követő hónap 1. napjától jár.

Figyelembe véve tehát a 60 napos ügyintézési határidőt, indokolt a kérelmet az orvosi igazolásokkal együtt az Okmányirodánál mielőbb benyújtani.

Kérelem nyomtatványt minden érintetnek tudunk biztosítani - letölthető ide kattintva. (.doc)